Chuỗi Thẩm Mỹ Viện Đông Á

Chuỗi Thẩm Mỹ Viện Đông Á

Date                   June 2016
Location             Vietnam
Area                   1500 m2
Client                  Tập Đoàn SCI Group
Category            Thẩm mỹ viện

Chi tiết

Chuỗi Thẩm Mỹ Viện Đông Á Việt Nam

Thẩm mỹ Viện Đông Á Chi Nhánh  Hải Phòng
Thẩm mỹ Viện Đông Á Chi Nhánh  TP VinhThẩm mỹ viện Đông Á cơ sở Hà Nội
Thẩm mỹ viện Đông Á cơ sở Bình Dương


Thẩm mỹ viện Đông Á cơ sở Cần Thơ