Nhà Hàng Nhật Bản

Nhà Hàng Nhật Bản

Date                   June 2015
Location             Hanoi, Vietnam
Area                   100m2
Client                  MITSUNO
Category            Nhà Hàng

Chi tiết

Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nhà Hàng MITSUNO - Số 7 Dã Tượng - Hà Nội