Văn phòng ABB

Văn phòng ABB

Date                  June 2015
Location            Bắc Ninh, Vietnam
Area                  100m2
Client                 ABB 
Category           Văn phòng

Chi tiết

Thiết kế Thi công Nội Thất Văn Phòng  ABB - KCN Bắc Ninh