Văn phòng Làm việc nhà xưởng Masot

Văn phòng Làm việc nhà xưởng Masot

Date                 June 2011
Location           Hải Dương, Vietnam
Area                 180m2
Client                Mascots
Category          Văn phòng Nhà xưởng

Chi tiết

Thiết kế Thi công Nội Thất Văn Phòng Nhà xưởng  Mascot - KCN Đại An - Hải Dương